ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ДУ-РУСЕ

ЗАПОВЕД

 

69/16.03.2020 г.

Относно:

Обучение от разстояние

На основание: чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 258 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка със Заповеди на министъра на Здравеопазването и Министъра на образованието, свързани с обявяване на 1-месечна национална извънредна ситуация в страната и съгласно указанията на Министъра на МОН и други последващи документи за организиране на дистанционно обучение с учениците за периода от 16.03.2020 – 29.03.2020 г.

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждане на обучение от разстояние, считано от 16.03.2020 г, на учениците от VIII- XII клас, в една от следните форми:

1. Обучение от разстояние  on-line.

2. Обучение от разстояние, чрез материали на хартиен носител.

3. Обучение от разстояние, чрез инструкции в телефонни разговори.

II. Всеки педагогически специалист избира форма на обучение от разстояние, според спецификата на класа, в който преподава, за което информира Директора. Формата на обучение може да бъде и комбинирана между трите варианта.

УКАЗВАМ:

I.Преподавателите, които ще осъществяват обучение on-line:

1. Избират електронна платформа за обучение, on-line обучение в реално време или друга електронна комуникация, за което информират Директора.

2. Изработват график за провеждане на заниманията, с който своевременно запознават учениците и родителите.

3. Използват електронните варианти на учебници на различни издателства, както и електронните ресурси на електронния дневник Школо или на доставчици, напр. издателства.

3. Избират конкретните електронни материали като преценяват как, какво и доколко да използва готови дигитални ресурси.

4. Организират начин за получаване на обратна връзка от учениците.

5. Осъществяват ежедневно поне 5 часа обща работа, в т.ч. организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици.

6. Обучението не е неразривно свързано с учебната програма и може да е  самоподготовка, консултации и др. по преценка на преподавателя.

7. Ежедневно попълват Доклад-справка за извършената работа, приложен към настоящата Заповед, който изпращат на електронната поща на училището.

8. Педагогически специалист, който не е провел on-line обучение и не e изпратил ежедневен Доклад-справка, относно проведените on-line и часове по съответния предмет за съответния ден  ще се счита в платен отпуск за съответния ден.

II.Преподавателите, които осъществяват обучение чрез материали на хартиен носител:

1. Изработват ежедневно материалите и ги изпращат на електронната поща на училището.

2. Материалите имат следните задължителни атрибути:

- за кой учебен предмет са предназначени;

- за кой клас са предназначени;

-възможност за обратна връзка от ученика – домашна работа, задание, проект и др.

3. Осъществяват ежедневно поне 5 часа обща работа, в т.ч. организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици.

4. Обучението не е неразривно свързано с учебната програма и може да е  самоподготовка, консултации и др. по преценка на преподавателя.

5. Ежедневно попълват Доклад-справка за извършената работа, приложен към настоящата Заповед, който изпращат на електронната поща на училището.

6. Педагогически специалист, който не е предоставил материали на хартиен носител  и не e изпратил ежедневен Доклад-справка, ще се счита в платен отпуск за съответния ден.

7. Разпространението на материалите сред учениците се организира от Директора на училището.

За целта, по график, дежурно лице (образователен медиатор, педагогически съветник, психолог или друг, посочен от директора), ще предоставя материалите на учениците, по местоживеене.

III.Преподавателите, които осъществяват обучение чрез телефонни разговори:

1. Поставят конкретни задачи на учениците по телефона.

3. Осъществяват ежедневно поне 5 часа обща работа, в т.ч. организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици.

4. Обучението не е неразривно свързано с учебната програма и може да е  самоподготовка, консултации и др. по преценка на преподавателя.

5. Ежедневно попълват Доклад-справка за извършената работа, приложен към настоящата Заповед, който изпращат на електронната поща на училището.

6. Педагогически специалист, който не е  изпратил ежедневен Доклад-справка, ще се счита в платен отпуск за съответния ден.

IV.Допълнителни указания:

1. Допуска се комбинирането на форми на обучение – on-line, на хартиен носител или по телефон.

2. Допуска се преминаването от една форма на обучение от разстояние е допустимо, след като уведомяване на Директора.

3. Възможно е да се използват образователни програми, излъчвани по Българската национална телевизия.

4. Обучението от разстояние не включва часове от Целодневната организация на учебния ден.

 

                                                                                                                                                               Директор:

             Тунджай Шериф         

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Untitled10

 

 

 

 

 

 

 

 

98

 

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

Обръщение към учениците и родителите

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО –Русе Ви уведомява, че от 16.03.2020 г. учебните занятия във всички образователни институции на територията на област Русе се прекратяват.
Уважаеми ученици,
Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.

Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.
Бъдете здрави и силни!

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ 16.03.2020 Г.

Уважаеми ученици,

Считано от 16.03.2020 г.(понеделник) обучението Ви ще се провежда дистанционно:

1.Обучение от разстояние  on-line-учителите ще ви изпращат материали за самоподготовка или нови знания, задачи (проекти) за изпълнение.

2. Обучение от разстояние, чрез материали на хартиен носител.

3. Обучение от разстояние, чрез инструкции в телефонни разговори.

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019 –2020 г. в ДУ – гр. Русе

 

ЧАС ВРЕМЕ
1 09:00 – 09:30
2 09:40 – 10:10
3 10:30 – 11:00
4 11:10 – 11:40
5 11:50 – 12:20
6 12:30 – 13:00
7 13:10 – 13:40

 

 

  • Учебните часове са по 30 минути, междучасията са по 10 минути и имаме едно голямо междучасие от 20 минути.

„ДУ – Русе търси таланти“

 

Духовно училище Русе, отново в търсене на таланти

На 18.02.2020 г., Духовно училище – Русе организира състезание под надслов „ДУ-Русе Търси таланти“. Официални гости на събитието бяха Районният мюфтия на гр. Русе, Ю. Хюсню, директорът на ДУ- Русе, Тунджай Шериф, зам.-директорът, Адем Кълъч.86375354_517015652562509_4274412351320489984_n

Учениците бяха подготвили развлекателна програма, състояща се от три скеча, три песни и традиционни танци. Г-жа Дюлгерова питайки създаде ведро настроение сред аудиторията със забавни въпроси. Предизвикателства към публиката отправи водещата Илай Хюсеин, ученичка от 12-ти клас.86467510_184373772895879_6205379679952568320_n

Не лесната задача в оценяването на представянето на учениците беше на журито, в  състав: Ремзие Моллаали- възпитател в ДУ-Русе, Танер Тахир- възпитател в ДУ-Русе и Неслин Сабри (секретар в ДУ-Русе).

86990355_221247445722158_3740280786641747968_n86970312_230162291327605_6272120649938894848_n

 

 

 

 

 

Победители в категория скеч са: Арзу (10 кл.), Туна (8 кл), Мухаррем (10 кл) и Бехие (10 кл). При изпълнението на песни- Арзу и Бехие си поделиха първо място, а при традиционните танци спечели групата на девойките. Публиката остана изключително доволна от това представяне на учениците и пожела да има и други бъдещи мероприятия.86848843_187023202563157_2373040680252473344_n

ПОСЕЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ НА РБЪЛГАРИЯ

72786195_435348990722596_2925934508916080640_n

На 22 ноември  2019 година Главният мюфтия на България, д-р Мустафа Хаджи, посети  Духовно училище „Мирза Сеид Паша“ – Русе, придружен от районния мюфтия, г-н Юджел Хюсню неофициално откриване на реставрираната джамия „Мирза Сеид Паша“ и участие в работна среща с имамите и настоятелствата в района.

В присъствието на директора на училището, г-н Тунджай Шериф, г-н Хаджи имаше възможността да се срещне с група ученици и преподаватели от училището.

74461927_1232070800329921_7426426048843087872_n78534676_563519414465201_2598840794768998400_n

 

 

 

 

 

„Скъпи ученици, днес може да не осъзнавате важността на обучението, но след време ще осъзнавате колко е важно то.“, каза главният мюфтия в обръщението си към възпитаниците на ДУ-Русе, като  даде пример с това, че в същото училище е завършил районният мюфтия, директорът на училището, както и техни преподаватели.

В рамките на посещението си в крайдунавския град Главният мюфтия изнесе петъчната проповед (хутбе) по време на джума намаз в реставрираната джамия „Мирза Сеид Паша“.

ФУТБОЛНА СРЕЩА

75553086_426347921602426_4198354119800389632_n

И тази седмица се проведе футболна среща между класовете в ДУ-Русе. Двубоят между отборите на Ерай и г-н Алпер Ахмедов завърши с равен резултат.

75553086_426347921602426_4198354119800389632_n77285762_1017149655299342_850756519380123648_n

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

sywet

На 06.11.2019 г., в ДУ-Русе се проведе избор на ученически съвет, в състав:

Председател – Илай Шериф Хюсеин

Заместник – председател – Арзу Алиева Невзатова

Отговорници по класове:

8 клас – Синем Орхан

9 клас – Селджан Севджан

10 клас – Арзу Алиева

11 клас – Ерай Селимов

12 клас – Илай Шериф.

Дейността на съвета е свързана с разрешаване проблемите на учениците, организиране на културни и занимателни мероприятия, с  активно участие в процеса на вземане на решения, касаещи ученическата общност.

Ученическият съвет взаимодейства с:
1. Класните ръководители и учители;
2. Училищното ръководство и Педагогическия съвет;

„Тук сме, за да успеем!“

 

Джума намаз в село Дянково

75294179_2454216051323082_7535873935942877184_n

Днес 25.10.2019 г. ученик от 11-ти клас Ахмед Юджелов практикува изпълнение на джума намаз в своето село (с. Дянково/ обл. Разград). Заедно с него имаше и други ученици на ДУ, като езана се прочете от Емре Топчу от 9-ти клас, а мюеззинлик направи Ерай Гюч от 11-ти клас. Преди намаза групата заедно със своя преподавател по Хитабет, г-н Алпер Ахмедов, посетиха Районно Мюфтийство гр. Разград, където бяха топло посрещнати от Районния Мюфтия г-н Мехмед Аля и неговия екип. По време на посещението младежите се срещнахаи с имама на гр. Разград Шакир Ахмедчиков, победител в националното състезание по Хитабет.

74371796_2527860500667720_3530639112186888192_n

Комплексни занятия с учениците от 9. клас по задълженията на гражданите за отбраната в страната

75380278_772774659820597_6166433676721651712_n

На 24.10, учениците от 9 клас участваха комплексни занятия по задълженията на гражданите за отбраната в страната. Занятията се проведоха на територията на в. формирование 32420-Pyce . Запознаха се с видовете армии в РБългария, униформи, бойна техника и стрелково въоръжение.

75450175_555013001900347_8012534736507371520_n73375456_555497448535075_8924069952273514496_n

 

 

 

 

 

 

74506096_2362739183976444_1538643914641113088_n75328566_422274448477534_4673875697469489152_n73495344_738909039958505_3932164270271234048_n