Нощта Мирадж

4 По случай настъпването на нощта Мирадж, специална програма Miraç Kandili беше изнесена в джамията Мирза Сеид паша.  Домакин беше районно мюфтийство – Русе. 1

 

 

 

 

Ученици от Духовно училище – Русе четоха Коран и стихове, изпълниха иляхита.             52