• 0885 891 977
  • info-1806210@edu.mon.bg
  • гр. Русе ул. Цар Самуил №3

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Заповед RD01-677/25.11.2020 г. на министъра на  здравеопазването, заповед RD09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за преминаване към ОЕСР.
Педагогическият съвет на ДУ-Русе реши: учениците от 8. до 12. клас ще се обучават в електронна среда от 30.11 до 21.12.2020 г. включително.

График за провеждане на часовете – grafik àsowe (1)

Заповед  на директора – distancionno30-21.