• 0885 891 977
  • info-1806210@edu.mon.bg
  • гр. Русе ул. Цар Самуил №3

Организация на работата в ДУ-Русе в условията на COVID-19

Уважаеми родители и ученици,
Моля запознайте се с организацията на работа в училището в условията на COVID-19!

– Насоки за работа в ДУ-Русе през учебната 2020-2021 г. в условията на COVID-19: nasoki kovid;

– План за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2020/2021 година:PLAN ZA DEJSTVIE

– Правила против разпространението на COVID-19: PRAVILA-min