• 0885 891 977
  • info-1806210@edu.mon.bg
  • гр. Русе ул. Цар Самуил №3

Европа за България и България за Европа

r6                 Европа за България и България за Европа
(есе)

                                                                                      ,,Няма повече нито французи, нито немци,
нито испанци, дори и англичани –
има само европейци”
Жан – Жак  Русо

  Европейският съюз е уникално по рода си икономическо,политическо и културно партньорство между 27 европейски държави. Създаден, след Втората световна война като гаранция  за  мир  и  стабилност  в живота на държавите членки, съюзът се простира на площ около 10 180 000 km и има над 500 милиона граждани.
Днес, ние българите, като граждани на обединена Европа, се стремим да изградим съвременна и просперираща държава. Всеки разбира и знае, че присъединяването на България към семейството на индустриално развитите европейски демокрации е основен национален интерес. Затова, за да може българската държава да е равностойна и пълноправна членка на Европейския съюз, тя трябва да следва няколко основни принципа.
Трябва да изгради модерно и демократично общество, толерантно към другия, уважаващо различния.
Трябва да поддържа политическа стабилност (на основата на демокрацията), гарантираща спазването на законите, зачитането на човешките права и правата на малцинствата.
Трябва да има стабилна и конкурентноспособна пазарна икономика, за да може да се справи с предизвикателствата на един свободен пазар.
Трябва да има работещо законодателство, съответстващо на законодателството на Европейския съюз. И не на последно място трябва да се изградят ефективни институции, които да контролират прилагането на законите, и добре функционираща администрация.
Като всяка държава, членка на Европейския съюз, и България търпи своите несъмнено положителни промени от присъединяването си към Съюза през 2007 година.
След промените, настъпили в годините на прехода, България изживява многобройни икономически трудности не само поради вътрешни проблеми, но и заради влиянието на конфликти в близост до нашата граница. Членството ни в Европейския съюз е предпоставка за преодоляване на тази нестабилност.
Присъединяването на България към Европейския съюз означава присъединяване към система от правила. Ако искаме да търгуваме успешно и да привличаме чужди инвеститори,трябва да следваме правила, подобни на тези в Европейската общност.Много са пазарните и икономическите възможности, които ни предоставя Европейското членство. Свободното движение на работна сила например, може да ни осигури по-големи възможности да си намерим работа в рамките на целия Европейски съюз. Но само, ако сме достатъчно конкурентноспособни в сравнение с останалите кандидати. А ние българите се славим с балканска упоритост и трудолюбие. Доказали сме го многократно.
Между държавите, членуващи в Европейския съюз, съществува принцип на взаимна солидарност -безвъзвратно финансиране на по-бедните страни и региони в съюза. България получава средства от различни структурни фондове, които подпомагат икономическото й развитие. Разумното изразходване на тези средства е съществен фактор за икономическия възход на държавата. Но ние не трябва да разчитаме, че някой друг ще разреши нашите собствени проблеми. Българите трябва сами активно да участват в европейски проекти, да създават професионални контакти, да обменят знания и опит със свои европейски партньори.
Членството на България в Европейския съюз има и политически плюсове. То е важно за стабилизиране на България като свободна и демократична държава. Гарантира възможност за българско участие при вземане на решения от европейски мащаб. Страховете от загуба на суверенитет и налагане на решения от Брюксел  са  неоправдани и неоснователни, защото България е пълноправно представена във всички институции на Европейския съвет.
Членството в Европейската общност има и емоционална страна. Често сравняват Европейския съюз със семейство. И колко неуместни са въпросите –  Всъщност ние в Европа ли сме?  Част ли сме от голямото европейско семейство?  Поведението и моралът ни по-различни  ли  са от европейските?                                             А достойнството ни? Защо индивидуалността ни на българи да е нещо, което ни отделя от Европа? Националните различия могат успешно да съжителстват с европейските и универсалните ценности. Ако погледнем по-далече, отвъд езиковите различия и разликите в стила на живот, ако вникнем по-дълбоко в същността, ще видим ясно, че сме свързани от общ дух и общи ценности, че всички ние, заедно, сме наследници на европейската история и на европейската цивилизация.
Българите не сме по-малко европейци, защото следваме многообразието на Балканите, и ние сме по-малко българи, след като уважаваме европейските ценности. България допълва европейското обединение и култури със своите национални особености, със своята азбука, със своята душевност, със своята устойчивост и жилавост, със своята толерантност и културно-историческо наследство. Учудваме Европа с мистерията на българските гласове, с необяснимата тайна на българското възраждане, на силата България да пребъде през вековете.
С нас Европейския съюз ще бъде по-пълнокръвен, по-различен, а различието е благословената причина за богатството на европейската култура.
Европейската  цивилизация съхранява духовността на всички европейски народи, в това число и на българския. Всеки по своему е допринесъл и допринася за богатството на това, което наричаме европейска идентичност или на това, което определяме като единство в разнообразието.

Аз, гражданин на обединена Европа.