• 0885 891 977
  • info-1806210@edu.mon.bg
  • гр. Русе ул. Цар Самуил №3

Важно за зрелостниците!!!

График за завършване на випуск 2019, ДУ-Русе:

– КОЛКО И КАКВИ СА ДЗИ?

Задължителни:

– български език и литература

– учебен предмет по избор от ЗП
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЗИ?
– Вид  – писмени и анонимни
– Времетраене – 4 астрономически часа
– Учебно съдържание – върху ЗП
– Формат – тест
– Оценяване – 100 точки

http://zamaturite.bg

НАЧАЛО НА ПРОЦЕДУРАТА:

– До 03.03.2019 г. всеки зрелостник внимателно проверява личните си данни вписани в картона и се подписва.
– От 05.03.2019 г. до 18.03.2019 г. всеки зрелостник подава заявление за допускане до ДЗИ, в което посочва предмета за ДЗИ по избор.
ВАЖНИ ДАТИ:
– Изисквания към снимките: 2 броя, 3х4 см, цветни, матирана хартия, анфас, сив фон.
– Оформяне на годишните оценки – до 10 май 2019 г.
– Последен уч. ден за ХІІ клас–15 май 2019г.
– Издаване на служебни бележки на учениците за допускане до ДЗИ – до 17 май 2019 г.
– Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 13.06.2019 г.
КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДЗИ ?

Сесия май – юни 2019

– БЕЛ – 21 май 2019 г.

– Втори ДЗИ – 23 май 2019 г.

Сесия август – септември 2019

– БЕЛ – 28 август 2019 г.
– Втори ДЗИ – 29 август 2019 г.