• 0885 891 977
  • info-1806210@edu.mon.bg
  • гр. Русе ул. Цар Самуил №3

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

sywet

На 06.11.2019 г., в ДУ-Русе се проведе избор на ученически съвет, в състав:

Председател – Илай Шериф Хюсеин

Заместник – председател – Арзу Алиева Невзатова

Отговорници по класове:

8 клас – Синем Орхан

9 клас – Селджан Севджан

10 клас – Арзу Алиева

11 клас – Ерай Селимов

12 клас – Илай Шериф.

Дейността на съвета е свързана с разрешаване проблемите на учениците, организиране на културни и занимателни мероприятия, с  активно участие в процеса на вземане на решения, касаещи ученическата общност.

Ученическият съвет взаимодейства с:
1. Класните ръководители и учители;
2. Училищното ръководство и Педагогическия съвет;

„Тук сме, за да успеем!“