RUSÇUK İLAHİYAT LİSESİNDE SILA GECESİ

RUSÇUK İLAHİYAT LİSESİNDE SILA GECESİ

DSCF5508

   Rusçuk İlahiyat Lisesi öğrencileri 10 Aralık akşamı okulumuz bulgarca öğretmeni Rositsa DÜLGEROVA’nın yönetiminde bir gece düzenledi.

   Düzenlenen bu gecede okulumuzda eğitim öğretim gören öğrencilerimiz sınıflar bazında Türkçe ve Bulgarca dillerinde  tiyatro oyunu sahnelediler. Bir yarışma şeklinde oynanan tiyatro gösterilerinde “BKM”nin bir oyununu oynayan 12. Sınıf öğrencilerimiz birinci oldu.

   Tiyatro oyununun yanında iki kişilik sikeçler oynayan öğrencilerimizde vardı. Sikeç yarışmasında 11. Sınıf öğrencilerimizden  İdris KURT ve Hüseyin HÜSEYİNOV birinci oldu.

DSCF5538DSCF5532

DSCF5514DSCF5530

 

 

 

 

 

DSCF5528DSCF5520DSCF5516DSCF5534

 

 

 

 

 

   Şiir okuma ve şarkı söyleme kategorisinde ise 9. Sınıf öğrencimiz Olcay KAMİL “Veysel karani” ilahisiyle birinci oldu.

   Birinci olan öğrencilerimize ödül olarak sinema bileti takdim edildi.

   İkinci olan öğrencilerimize ise Flaş disk takdim edildi.

   Diğer katılımcılara da kalem hediye edildi.

   Okul idaresi olarak bu güzel geceyi tertip eden Bulgarca öğretmenimiz “Rositsa DÜLGEROVA” ve bu gecede görev alan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRİ VE BERABERİNDEKİ HEYET OKULUMUZU ZİYARET ETTİ

  

  t3

TC. Sofya Büyükelçiliği Din hizmetleri müşaviri Dr. Ulvi ATA, Türkiye Diyanet Vakfı ikinci başkanı Mazhar BİLGİN,   Sofya İslam Enstitüsü Rektör yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali TÜRKMEN ve TDV eğitim hizmetleri sorumlusu Önder KOĞAK okulumuzu ziyaret ettiler.

Rusçuk İlahiyat lisesi okul idaresi olarak misafirlerimize okulumuzu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

t

t1

PROF. Dr. Yusuf Ziya GÖKALP Okulumuzu Ziyaret Etti

PROF. Dr. Yusuf Ziya GÖKALP Okulumuzu Ziyaret Etti

12

     T.C 57. Kabine hükümeti tarım bakanı Prof. Dr. Yusuf Ziya GÖKALP ve beraberindekibilim heyeti okulumuzu ziyaret etti. Sayın bakanla birlikte Ankara Üniversitesinden bir grup bilim adamı da okulumuza teşrif ettiler. Okulumuz müdürü Süleyman İSMAİL’den okulumuz hakkında bilgi aldılar.

      Okul idaresi olarak sayın eski bakanımız ve beraberindeki bilim heyetine okulumuzu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

RUSÇUK İLAHİYAT LİSESİNDE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ

           RUSÇUK İLAHİYAT LİSESİNDE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ

                                    HAFTASI KUTLANDI

            CAMİ ve GENÇLİK

11

    Bismillahirrahmanirrahim.

      Bu sene ilk defa yapmış olduğumuz bu programın sloganını “Geç Kalma Genç Gel” söylemi/sloganı ile temamızı “Cami ve Gençlik” olarak belirlemiş bulunuyoruz. Caminin deruni maneviyatı ile gençliğin enerjisini buluşturmak, gençliğin camiye aktif katılımını sağlamak ve caminin gençliğe kazandıracakları üzerinde durulması hedeflenmektedir. Nasıl ki sarf edilen söz, hikmetten yoksun kaldığında akıtılan mürekkebin israfı söz konusuysa, İslam’ın şiârı olan caminin de safları genç nesilden mahrum kaldığında, o mabet, geleceğe teslim edilecek kimsesi kalmayan bir öksüz durumuna düşer. Maalesef nice camilerimiz var ki, içerisi cemaatten yoksun olduğu için duvarları soluk, şerefeleri mahzun, safları insansızdır.

   Cenab-ı Hak, her insana dünyada yaşayacağı bir zaman dilimi bahşetmiştir. İnsanoğluna bahşedilen zaman dilimine “ömür” denilmiştir. Ömür, imar ile aynı kökten gelir. İmar ile geçmeyen ömür, ömür değildir. Allah insanı topraktan yaratmış ve yeryüzünü imar etme görevi vermiştir. Unutulmamalıdır ki, kişi gönlünü, kalbini ve yüreğini imar etmeden beldeleri, şehirleri ve yeryüzünü imar edemez. Her insan kendini imar edebilmek için ise ibadete, camiye ve mabede muhtaçtır. Resul-i Ekrem’in buyurduğuna göre, kıyamet gününde insanoğluna, ömrünü nerede ve nasıl tükettiği sorulduktan sonra ömür içerisinde bir dönem olan gençliğini nerede ve nasıl çürüttüğünden de hesaba çekilmedikçe hiçbir tarafa hareket edemeyecek, yerinden kımıldayamayacaktır.” (Tirmizî, Sıfatü’l-Kıyâme, 1)

   Sevgili Peygamberimiz (sas), ideal bir genci; neş’eyi ve süruru Rabbine ibadette arayan genç olarak tarif etmiştir. Ayrıca iffetini koruyan ve kalbi, gönlü camilere bağlı olan gencin mahşerde Allah’ın arşının gölgesinde gölgelendireceğini müjdelemiştir. (Buharî, Ezan, 36) Kutlu elçi (sas), Allah karşısındaki sorumluluğun bilincinde ve istikamet üzere olan gençleri, ilahi azabın karşısındaki engellerden biri olarak tanıtmıştır. Temiz toplum açısından gençlik döneminin ibadet ve tâat ile haramlardan uzak bir şekilde geçirilmesinin ne denli önemli olduğunu görmekteyiz.

   Sevgili Peygamberimizin (sas) dünyasında gençlerin hep özel bir yeri olmuştur. Onlarla daima samimiyet ve güven üzerine bir iletişim dili geliştirmiş olan Rasûl-i Ekrem (sas), onlara çok özel tavsiyelerde bulunmuş ve yetişmeleriyle özel olarak ilgilenmiştir. Onun rahle-i tedrisinden geçen gençler, insanlığı aydınlatan birer kandil olmuşlardır. Gençlere duyulan güven sayesindedir ki onlar, idarecilikten yöneticiliğe; öğretmenlikten ticarete kadar geniş bir yelpazede sorumluluk üstlenmişlerdir. Sevgili Peygamberimiz (sas)’in dizinin dibinde yetişen Ashab-ı Suffa’nın seçkin gençleri, Ebu Hureyre, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Mesud, Abdullah b. Abbas, Muaz b. Cebel ve Enes b. Malik’in İslâm medeniyetinin inşasındaki emsalsiz katkıları şayan-ı dikkattir. Bundan dolayı kültür ve medeniyetimizde nice örnek gençler, kökü ezelde ve dalı ebette olan bir hakikatin, aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına ve idrakine sahip olmuşlardır. Gençler, kendilerine güvenilen, onurlandırılan, yüreklendirilen ve cesaretlendirilen, geleceğin büyük şahsiyetleri olarak görülmüştür.

   Elbette gençlik döneminin bazı zorlukları da bulunmaktadır. Her şeyden önce gençlik, güç, heyecan ve kuvvetin zirvede olduğu, istek, arzu, heyecan, gurur ve şiddet gibi duyguların da yoğun biçimde yaşandığı bir dönemdir. Gençlerin, farklı kültürlerin değerlerini sorgulamadan benimseme, ortaya çıkan yeni durumlara hemen uyum sağlama, hızlı tüketim özellikleri ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjileri vardır. Bunun sonucunda da içinde yaşadıkları toplumla yabancılaşma, kuşak çatışması ve kimlik bunalımı gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Ailesinden, aidiyetlerinden, dini-manevî değerlerinden kopmuş, arzularının, heva ve heveslerinin peşinde koşan, gününü gün eden, yüksek gayelerden ve ideallerden yoksun, zihinleri ve bilinçleri işgal edilmiş bir gençlik ortaya çıkmaktadır. Kendisini kuşatan çağın hastalıklarına karşı direnmekte güçlük çeker.

   Bugünkü gençlik bir nesil öncesinin dünyasını kendisi için dar görmekte ve kendisi için kabul edilemez bulmaktadır. Gençlerimizle iletişim kurabilmemiz için, bu durumu dikkate alarak yeni bir dil ve üslup üzerinde çalışmalıyız. Aynı zamanda bugünkü gençlik, birey oluşuna çok büyük bir değer atfetmekte ve özel yaşamına müdahale istememektedir. Bizlere düşen görev ise gencin giyim, kuşam, hal ve hareketine müdahale değil onun düşüncesiyle karşılaşmaktır. Gencin kalbiyle, zihin dünyasıyla iletişim kurarak sohbet ve muhabbet etmek, ona kendisini keşfetmesini sağlayan bir model olmamız gerekmektedir. Biz gerçekten ürettiğimiz hizmetler içerisinde gençlerle diyalog kurabilecek bir dil ve üslubu bulmakta zorluk çektiğimizi, bunun için konuşmaktan çok dinlemeye ihtiyacımız olduğunu bilmeliyiz. Gençliğin gönül dünyasına girmeli onları anlamalıdır.

   Bugün, gençlerimizin yeryüzünü imar etme şuuruyla, değerlerimiz doğrultusunda ve geleceğin sorumluluğunu da yüklenebilecek nitelikte yetişmesi Rabbimizden en büyük niyazımızdır.02

07

01

05

• Rusçuk İlahiya Lisesinden Türkiyedeki Seçkin Üniversitelere Giden Öğrencilerimiz

  • Rusçuk İlahiyat Lisesinden Türkiyedeki Seçkin Üniversitelere Giden Öğrencilerimiz.

       Rusçuk ilahiayat lisesinden mezunolan öğrencilerimiz Yükseköğrenimlerine Türkiye’de devam etmeye başladılar. Çanakkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanan “Ergün ERDOĞAN” isimli öğrencimiz, üniversite eğitimine Çanakkale de devam etmektedir. Silistra’nın Glavinitsa kasabasında doğup büyüyen öğrencimiz geçen yıl Rusçuk ilahiyat lisesini başarıyla bitirip,Çanakkale üniversitesi ilahiyat fakültesine tam burslu olarak girmeye hakkazanmış olup bu fakültenin ikinci sınıfına başarıyla devam etmektedir.

Türkiye’de ki üniversiteleri “tam burslu” olarak kazanan öğrencilerimiz ailelerine maddi olarak hiç bir yük getirmeden eğitimlerine devam etmektedirler.

Tam burslu ne demek?

Öğrencimizin yatma, yeme-içme, sağlık giderlerinin tamamının Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanması demek oluyor. Ayrıca öğrencimize her ay 550 tl. Burs ödeniyor.

 

  • Rusçuk İlahiyat Lisesinden Türkiye’de ki Seçkin Üniversitelere Giden Öğrencilerimiz.

       

   Rusçuk İlahiyat Lisesinden Bu yılmezun olan “Mehmet HAKA” isimli öğrencimiz; Kocaeli Ünversitesi İşletme (Ekonomi) Fakültesini tam burslu olarak kazanmıştır.

         Yambol doğumlu olan öğrencimiz eğitimine bu yıl Türkiye’ de başlamıştır. Rusçuk İlahiyat lisesi okul idaresi olarak bu iki öğrencimize eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diler, darısı diğer öğrencilerimizin başına dileklerimizle.

         Sitemizi takip eden tüm Bulgaristan müslümanlarına buradan sesleniriz ki; çocuklarınızı, kızlarınızı Rusçuk ilahiyat lisesine gönderin. Her türlü masrafları yatılı olan okulumuz tarafından karşılanan gençlerimizi yetiştirelim; kendilerine, ailelerine ve ülkemize karşı hayırlı birer insan olarak yetiştirelim.

Rusçuk İlahiyat Lisesi Müdürü

                                                                                                    Süleyman İSMAİL

RUSÇUK İLAHİYAT LİSESİNDE 100

1oog

 

RUSÇUK İLAHİYAT LİSESİNDE 100. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE MEZUNLAR BULUŞMASI

   Okulumuz 1914 Yılında “Mirza Seyit Paşa Rüştiyesi” olarak açılmıştır. İlk yıllarında kız mektebi olarak kısıtlı imkanlarla hizmet vermiştir. Daha sonra erkek öğrencilerinde okula devam etmesiyle 1959 yılına kadar Türk mektebi olarak eğitim faaliyetlerine devam etmiştir. 1959 yılında okul kapatılmıştır. 1960’tan itibaren eğitim faaliyetlerine mahallenin  ilköğretim okulu olarak devam etmiştir.

   Mirza seyit paşa okulu olarak açılan bu okul 1914’ten 1959 yılına kadar değişik şube ve  isimlerle eğitim faaliyetlerine devam etmiştir.

1991 yılından itibaren “Rusçuk İlahiyat lisesi” olarak hizmet vermeye başlamıştır. Günümüzde de bu hizmetlerine devam etmektedit

Şimdi bu isimleri ve verdikleri mezunları belirtelim.

1.Ortaokul düzeyinde : 1,300 kişi mezun olmuştur.

2. İlkokul düzeyinde – şube okullarıyla beraber

       a. Sebahattin Ali ilkokulu: 360 kişi

       b. Hacı Mehmet ilkokulu : 780 kişi

       c. Kemal Bey İlkokulu:    3500 kişi

3.Rusçuk İlahiyat Lisesi: 476 kişi

     15.06.2014 Pazar günü bu 100 yıllık süreçte mezun olupta hayatta olanların katılımıyla okulumuzun 100. Açılış yıldönümü kutlanmıştır. Bu önemli günde Emekli öğretmen olan ve Rusçuk bölge müftülüğünde sekreterlik te yapmış olan “Muharrem MUHARREMOV” ve Rusçuk İlahiyat Lisesi Müdürü “Süleyman İSMAİL” birer konuşma yapmışlardır. Okulumuz öğrencileri çeşitli piyesler oynamışlar; ve şiirler okumuşlardır. Sanatçı özelliği de olan okulumuz müdürü Süleyman İSMAİL Sazıyla misafirlere yörenin türkülerini seslendirmiştir.

   Organizasyonu mezunlar adına Muharrem MUHARREMOV ve RİL okul idaresi organize etmiştir. Katılımcılara davete icebetlerinden dolayı teşekkür ederiz.

 

 

KUTLU DOĞUM HAFTASI

DSC01718

Rusçuk İlahiyat lisesi olarak 21-27 Nisan 2014 tarihleri arasında Rusçuk, Razgrat ve Silistra bölgelerinde yapılan kutlu doğum programlarına okulumuz ilahi grubu ile birlikte katıldık.

Bu önemli günde okulumuz ilahi grubu sevgili peygamberimizi öven ilahiler seslendirdiler. Rusçuk İlahiyat Lisesi olarak halkımızın teveccühünü almamız okul idaresi olarak bizleri de memnun etti.

Programda görev alan öğrencilerimizi okulumuzu en iyi şekilde temsil etmelerinden dolayı okul idaresi olarak kendilerine sonsuz teşekkürler ediyoruz.

 

DSC01707DSC01709DSC01707

EDİRNE MÜFTÜSÜ OKULUMUZU ZİYARET ETTİ

DSC01702Edirne Müftüsü Sayın Emrullah ÜZÜM ve beraberindeki heyet kutlu doğum konferansları münasebetiyle geldiği Rusçuk’ta okulumuzu da ziyaret etti.

Müftü beyle birlikte; Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü dekan yardımcısı Doç. Dr. Sayın Ali ARSLAN; Başmüftü yardımcısı Sayın Vedat AHMET beyler de okulumuzu ziyaret ettiler.

Edirne müftüsü sayın Emrullah ÜZÜM öğrencilerimizle sohbet ettiler. Yine bir sosyolok olan Ali ARSLAN bey de öğrencilerimizle hasbühal ettiler.

Bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı okul idaresi olarak kendilerine teşekkür ediyoruz.

DSC01696-1   DSC01700

DÜNYA ANA DİLİ GÜNÜ

22 Şubat  Tırgovişte’ nin Vrani kon (Kara Atlar) köyü için unutulmayacak  bir tarih olacak. Yıllardan beri Türkçe eğitimi yapılmayan bu yörede 21 Şubat Dünya Anadili Günü vesilesiyle  Kuzey ve Doğu Bulgaristan Türkçe  Öğretmenleri Derneği bir program  sundu.

Öğrenciler, öğretmenler, köy halkı ve muhtarların katıldıkları  bu  organizsyona  Türkiye Cümhuriyeti  Burgaz Başkonsolosu  Niyazi Evren Akyol da konuk olarak katıldı. Kendisi konuşmasında anadilinin bir insan için ne kadar önemli olduğunu belirtti. ‘’Anadilini bilmeyen bir çocuk başka dilleri de bilemez’’ sözleriyle  başkonsolos ‘’Türkçe’yi  ders olarak  okuyunuz’’ mesajını da vermiş oldu. Dernek başkanı olan Emine Halil de konuşmasını aynı yönde yaptı. Türkçe ile ilgili bir çok çalışma yapıldığını hem söyledi, hem de sunumla sergiledi.

Kaolinovo  Kliment köyü  Georgi Stoykov Rakovski Ortaokulu öğrencileri ‘’ Anadilimiz -  duygu, sevgi, heyecandır; atalardan armağandir.’’  resitalini sundu. Pristoe  Hristo Smirnenski Ortaokulu öğrencileri  ise anadilimizin geçmişte  ne hallere uğradığını hatırlattılar. Vırbitsa Byala Reka  köyü öğrencileri de izleyicileri şarkı ve danslarıyla eğlendirdiler.

Uluslararası Anadili Günü nedeniyle  Kuzey ve Dogu Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği nin düzenlediği şiir, kompozisyon ve sunum yarışmanın sonuçları açıklandı. Kazanan öğrencilere değerli hediyeler verildi.

Okulumuzdan katılan öğreciler;- Aysun Ademova, Gülay Ayhanova, Sema Yavus – 9 sınıf, Seçil Sinan, Nuran Gürsel – 10 sınıf, Gizem Osman – 11 sınıf.

Nuran Gürsel, kendi yaş grubunda ikincilik ödülünü kazandı. Diğer öğrenciler katılma ödülleri aldılar.

  

AVRUPA BİRLİĞİ VE BULGARİSTAN

r6             Bulgaristanda ki liseler arasında bu yıl 3. yapılan “Avrupa Birliği ve Bulgaristan” konulu kompozisyon yarışmasına katılan okulumuz 9. Sınıf öğrencisi Gülay AYHANOVA Yarışmada Rusçuk  birincisi olmuştur. Bu yarışmanın ödülü olarak 10-12 Şubat 2014 tarihleri arasında Brüksel’e düzenlenen geziye gitmeye hak kazanmıştır.

           Sözkonusu geziye Bulgaristan genelinde 44 öğrenci gitmeye hak kazanmıştır. Öğrencimiz Gülay AYHANOVA da bu geziye katılarak okulumuzu en iyi şekilde temsil etmiştir.

          Okul idaresi olarak öğrencimizin kendisine, Bulgarca öğretmenimiz Rositsa DÜLGEROVA’ya ve öğrencimizin ailesine teşekkür ediyoruz.