Haziran 2014

RUSÇUK İLAHİYAT LİSESİNDE 100

1oog

 

RUSÇUK İLAHİYAT LİSESİNDE 100. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE MEZUNLAR BULUŞMASI

   Okulumuz 1914 Yılında “Mirza Seyit Paşa Rüştiyesi” olarak açılmıştır. İlk yıllarında kız mektebi olarak kısıtlı imkanlarla hizmet vermiştir. Daha sonra erkek öğrencilerinde okula devam etmesiyle 1959 yılına kadar Türk mektebi olarak eğitim faaliyetlerine devam etmiştir. 1959 yılında okul kapatılmıştır. 1960’tan itibaren eğitim faaliyetlerine mahallenin  ilköğretim okulu olarak devam etmiştir.

   Mirza seyit paşa okulu olarak açılan bu okul 1914’ten 1959 yılına kadar değişik şube ve  isimlerle eğitim faaliyetlerine devam etmiştir.

1991 yılından itibaren “Rusçuk İlahiyat lisesi” olarak hizmet vermeye başlamıştır. Günümüzde de bu hizmetlerine devam etmektedit

Şimdi bu isimleri ve verdikleri mezunları belirtelim.

1.Ortaokul düzeyinde : 1,300 kişi mezun olmuştur.

2. İlkokul düzeyinde – şube okullarıyla beraber

       a. Sebahattin Ali ilkokulu: 360 kişi

       b. Hacı Mehmet ilkokulu : 780 kişi

       c. Kemal Bey İlkokulu:    3500 kişi

3.Rusçuk İlahiyat Lisesi: 476 kişi

     15.06.2014 Pazar günü bu 100 yıllık süreçte mezun olupta hayatta olanların katılımıyla okulumuzun 100. Açılış yıldönümü kutlanmıştır. Bu önemli günde Emekli öğretmen olan ve Rusçuk bölge müftülüğünde sekreterlik te yapmış olan “Muharrem MUHARREMOV” ve Rusçuk İlahiyat Lisesi Müdürü “Süleyman İSMAİL” birer konuşma yapmışlardır. Okulumuz öğrencileri çeşitli piyesler oynamışlar; ve şiirler okumuşlardır. Sanatçı özelliği de olan okulumuz müdürü Süleyman İSMAİL Sazıyla misafirlere yörenin türkülerini seslendirmiştir.

   Organizasyonu mezunlar adına Muharrem MUHARREMOV ve RİL okul idaresi organize etmiştir. Katılımcılara davete icebetlerinden dolayı teşekkür ederiz.