• 0885 891 977
  • info-1806210@edu.mon.bg
  • гр. Русе ул. Цар Самуил №3

Среща-семинар за учениците от трите духовни училища

Всяка година отдел „Образование“ към Главно мюфтийство провежда семинар – екскурзия за учениците от трите духовни училища. Учениците посещават София с цел запознаване с иснтитуцията Главно мюфтийство и служителите в него, посещават забележителностите в столицата,  Президентството, Народното събрание.

В периода от   2 – 4 април в София се проведе тридневен семинар, в който се включиха 10 ученици от Духовно училище-Русе, с ръководител г-н Танер Тахир.

„Желаем тези посещения  да  обогатят общата култура на учениците и да изградят самоувереност у тях. Надяваме се  дните, прекарани в столицата, да бъдат полезни  и запомнени с приятни усещения.“ сподели  експертът от отдел „Образование“ Назмие Кулова.

Заместник- главният мюфтия, Бирали Бирали, приветства учениците, след което преподавателят от ВИИ д-р Сефер Хасанов говори по темата за „Факторите, засилващи вярата“.

Учениците се срещнаха още с Хюсеин Карамолла – началник отдел „Образование“ към Главно мюфтийство и районния мюфтия на София Мустафа Избищали, с когото проведоха дискусия в софийската „Баня баши“ джамия.

Вторият ден от семинара  продължи с посещение на Главно мюфтийство, където учениците  се запознаха с дейността на институцията и се срещнаха с председателя на ВМС Ведат Ахмед. Имаха възможността да посетят Народното събрание иПрезидентството и да се срещнат с Президента на Република България, Румен Радев.

Снимка на Taner Tahir.