• 0885 891 977
  • info-1806210@edu.mon.bg
  • гр. Русе ул. Цар Самуил №3

Семинар за учениците от духовните училища

Отдел „Образование” към Главно мюфтийство организира 3-дневен семинар за учениците от духовните училища в Русе, Шумен и Момчилград. Той се проведе в периода 11-13 април 2017 година в София, а главната цел бе обогатяване на общата култура на учениците от трите училища.17968620_1440019212723322_1531894599_o

С гимназистите се срещнаха Главният мюфтия на България д-р Мустафа Хаджи, заместник-Главният мюфтия Бирали Бирали, заместник-Главният мюфтия Ахмед Хасанов, главният секретар  на Главно мюфтийство Джелал Фаик, Районният мюфтия на гр. София Мустафа Избищали и началникът на отдел „Образование“ Хюсеин Карамолла. 17968067_1440019296056647_1120675629_oУчениците имаха възможността да се запознаят и с д-р Исмаил Джамбазов, който е един от първите випускници на духовно училище „НЮВВАБ” в Шумен. Той  ги запозна с историческите паметници на град София.

В столицата учениците посетиха джамията „Баня Баши“, храм-паметника „Александър Невски“, Зоологическата градина. Като официални гости в Президентството,  бяха любезно посрещнати от домакините. В Главно мюфтийство  се запознаха с работата на всеки от отделите. Посетиха и Висшия ислямски институт, където Д-р Сефер Хасанов – преподавател,  изнесе кратка лекция за целите в живота на мюсюлманите и пожела на всички успешно завършване на средното  образование и ги покани да продължат във ВИИ-София. Учениците обогатиха своята обща култура и получиха ценни наставления за своето обучение, развитие и реализация в бъдеще.17968418_1440020929389817_811571478_o

БЛАГОДАРИМ на Главно мюфтийство и на всички, които се включиха и помогнаха за осъществяването на този ползотворен семинар.