ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Ръководството и педагогическият персонал на Духовно училище-Русе канят всички ученици да се настанят в пансиона на 14 септември. 

Учебната 2020/2021 година ще се открие на 15.09 от 9:30, в двора на училището!