Горещи телефони в община Русе по време на извънредното положение, свързано с COVID-19

горещи телефони