• 0885 891 977
  • info-1806210@edu.mon.bg
  • гр. Русе ул. Цар Самуил №3

Анкетна карта за мнението на родителите

Скъпи родители, Искаме да Ви чуем! Нашето училище работи да подобри условията за учене на вашите деца. Анкетното проучване за качеството на образователните услуги и цялостната дейност на училището са част от задължителните елементи в процеса на самооценяване на всяка образователна институция.
Анкетата е анонимна!
Въпросите изискват задължителен отговор, който изпращате на sodu.ruse@abv.bg. Благодарим Ви за отделеното време! Ще Ви информираме за обобщените резултати и анализа на анкетите!

 

Анкета

за мнението на родителите относно дистанционното обучение в ДУ-Русе

Уважаеми родители, Вашето мнение относно дистанционното обучение е важно за нас.

 

1.Участва ли детето Ви в дистанционно обучение, организирано от ДУ-Русе     ?

– да

– не

 

Ако детето Ви не участва в дистанционно обучение, моля посочете причините.

2. Колко деца в училищна възраст имате?

– 1

– 2

– 3 и повече

3. Имате ли наблюдение върху детето/децата Ви по време на дистанционното обучение?

– да

– не

4. Помагате ли на детето/децата Ви за обучението по време на карантина?

– да

– не

5. Какви трудности в дистанционното обучение, организирано от ДУ-Русе среща/т детето/децата Ви?

Моля, опишете препоръки за провеждането на дистанционното обучение в ДУ-Русе, ако имате такива ………………………………………………………………………………………

6. Имате ли контакт с учителите на Вашето дете?

– да

– не

7. Как осъществявате контакт с учителите на Вашето дете?

………………………………………………………………………………………

Имате ли възможност да осигурите технически средства (компютър, лаптоп, таблет) на всяко от децата Ви, включено в дистанционно обучение?

– да

– не