• 0885 891 977
  • info-1806210@edu.mon.bg
  • гр. Русе ул. Цар Самуил №3

Уважаеми родители,

Намираме се в трудно за всички ни време, което предполага да пренастроим навиците, ангажиментите, възприятията и очакванията си. Ръководството и педагогическият персонал на ДУ- Русе работи извънредно и усилено в стремежа си да осигури на вашите деца най-практичния възможен начин за дистанционен достъп до образователния процес. Уверяваме ви, че преходът към дистанционно обучение е процес, за който нито вие родителите, нито ние учителите сме били подготвени. Вероятно допускаме грешки и обучителният процес не е това, което би бил в ситуация без извънредно положение, но именно тук е вашата роля. Вашата помощ, насоки, поощрение и разбиране са от изключително значение най-вече за вашите деца. Сега повече от всякога учителите имат нужда от вашата подкрепа и търпение. В тази ситуация, в която ние нямаме физически контакт с децата, разчитаме на вашия авторитет и отговорно отношение. Убедени сме, че всеки един от вас е излязъл от зоната си на комфорт през последните две седмици. Уверяваме ви, че това важи и за всеки учител, изправен пред това предизвикателство. Искрено се надяваме, че създалата се ситуация ще провокира най-доброто у всеки от нас. Апелираме за взаимност, толерантност и позитивно отношение към усилията на педагогическия персонал. На мнение сме, че именно от такива ситуации, ние – възрастните трябва да се възползваме, за да дадем заедно пример на децата.

Благодарим ви, че ни подкрепяте!

Директор Тунджай Шериф