• 0885 891 977
  • info-1806210@edu.mon.bg
  • гр. Русе ул. Цар Самуил №3

Организация на работата в ДУ-Русе в условията на COVID-19

Уважаеми родители и ученици, Моля запознайте се с организацията на работа в училището в условията на COVID-19! – Насоки за работа в ДУ-Русе през учебната 2020-2021 г. в условията на COVID-19: nasoki kovid; – План за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2020/2021 година:PLAN ZA DEJSTVIE – Правила против разпространението […]

ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН

Уважаеми учители, ученици и родители, Нека учебната година бъде здрава, спокойна и успешна! На добър час! „На всички вас желая здраве, сила и дръзновение да мечтаете и да развивате своите знания и умения“, сподели директорът на ДУ-Русе, г-н Тунджай Шериф,  в речта си към учениците.

Помощни материали за ученици и родители

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет: link Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“: link