• 0885 891 977
  • info-1806210@edu.mon.bg
  • гр. Русе ул. Цар Самуил №3

Дарителската кампания срещу COVID 19

Трите Духовни училища продължават с дарителската кампания срещу COVID 19 На 29.06.20 г., директорите на трите духовни училища ( Шумен, Русе, Момчилград), заедно с началника на отдел Образование към Главно Мюфтийство, г-н Амир Фелети, направиха дарение от 790 броя предпазни шлема на Университетска Многопрофилна Болница “ Н.И. Пирогов“.