• 0885 891 977
  • info-1806210@edu.mon.bg
  • гр. Русе ул. Цар Самуил №3

ПОСЕЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ НА РБЪЛГАРИЯ

На 22 ноември  2019 година Главният мюфтия на България, д-р Мустафа Хаджи, посети  Духовно училище „Мирза Сеид Паша“ – Русе, придружен от районния мюфтия, г-н Юджел Хюсню неофициално откриване на реставрираната джамия „Мирза Сеид Паша“ и участие в работна среща с имамите и настоятелствата в района. В присъствието на директора на училището, г-н Тунджай Шериф, г-н Хаджи имаше възможността да се […]

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

На 06.11.2019 г., в ДУ-Русе се проведе избор на ученически съвет, в състав: Председател – Илай Шериф Хюсеин Заместник – председател – Арзу Алиева Невзатова Отговорници по класове: 8 клас – Синем Орхан 9 клас – Селджан Севджан 10 клас – Арзу Алиева 11 клас – Ерай Селимов 12 клас – Илай Шериф. Дейността на съвета е свързана с разрешаване […]