март 23, 2019

Важно за зрелостниците!!!

График за завършване на випуск 2019, ДУ-Русе:

- КОЛКО И КАКВИ СА ДЗИ?

Задължителни:

- български език и литература

- учебен предмет по избор от ЗП
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЗИ?
- Вид  – писмени и анонимни
- Времетраене – 4 астрономически часа
- Учебно съдържание – върху ЗП
- Формат – тест
- Оценяване – 100 точки

http://zamaturite.bg

НАЧАЛО НА ПРОЦЕДУРАТА:

- До 03.03.2019 г. всеки зрелостник внимателно проверява личните си данни вписани в картона и се подписва.
- От 05.03.2019 г. до 18.03.2019 г. всеки зрелостник подава заявление за допускане до ДЗИ, в което посочва предмета за ДЗИ по избор.
ВАЖНИ ДАТИ:
- Изисквания към снимките: 2 броя, 3х4 см, цветни, матирана хартия, анфас, сив фон.
- Оформяне на годишните оценки – до 10 май 2019 г.
- Последен уч. ден за ХІІ клас–15 май 2019г.
- Издаване на служебни бележки на учениците за допускане до ДЗИ – до 17 май 2019 г.
- Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 13.06.2019 г.
КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДЗИ ?

Сесия май – юни 2019

- БЕЛ – 21 май 2019 г.

- Втори ДЗИ – 23 май 2019 г.

Сесия август – септември 2019

- БЕЛ – 28 август 2019 г.
- Втори ДЗИ – 29 август 2019 г.