• 0885 891 977
  • info-1806210@edu.mon.bg
  • гр. Русе ул. Цар Самуил №3

,,Седмица на сираците“

,,Седмица на сираците“ 27.11– 02.12. 2017 г. БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ в подкрепа на деца без родители – ,,Седмица на сираците“се превърна в традиция на отдел „Социален“ в мюсюлманско изповедание. Всевишният Аллах е повелил следното: „И дават храна – ­въпреки че и те я обичат – ­на нуждаещ се и на сирак, и на пленник…”(ел – Инсан,76:8) А Пратеникът на Аллах (с.а.в.) казва: „Аз и настойникът (който […]