• 0885 891 977
  • info-1806210@edu.mon.bg
  • гр. Русе ул. Цар Самуил №3

На 23.04.2017 г. в гр. София, между трите духовни училища в България,  се проведе състезание-Образованието и Хазрети Мухаммед. Учениците се състезаваха в категориите: -изразително четене на Коран; -рецитиране на 20 хадиса; -есе; -стихотворение; -рисунка; Участниците от Духовно училище-Русе заеха призови места: 1. място в категория  изразително четене на Коран-Семих Осман 1. място в категория есе-Сонер Шефкъ 2. място в категория стихотворение-Сонер Шефкъ 3. […]

Семинар за учениците от духовните училища

Отдел „Образование” към Главно мюфтийство организира 3-дневен семинар за учениците от духовните училища в Русе, Шумен и Момчилград. Той се проведе в периода 11-13 април 2017 година в София, а главната цел бе обогатяване на общата култура на учениците от трите училища. С гимназистите се срещнаха Главният мюфтия на България д-р Мустафа Хаджи, заместник-Главният мюфтия Бирали Бирали, заместник-Главният мюфтия Ахмед […]