• 0885 891 977
  • info-1806210@edu.mon.bg
  • гр. Русе ул. Цар Самуил №3

Прием

 ДУХОВНО УЧИЛИЩЕ – РУСЕ

ДУ- Русе ПРИЕМА УЧЕНИЦИ

(момчета и момичета) за 2023 / 2024 учебна година, завършили VII и  VIII клас

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО.

ДУ Русе е открито 1992г. От Главно Мюфтийство на Р. България и се спонсорира от фондация Диянет Р. Турция.
Училището е пряко свързано към министерството на образованието в Р. България.
ДУ Русе приема ученици след VIII клас като срокът на обучението е четири години.
Осигурена стипендия за отличен и много добър успех и за випусниците, които продължат обучението си във ВУЗ.
Целта ни е възпитанието на високо квалифицирани кадри, които да бъдат в услуга на обществото.

УСЛОВИЯ, КОИТО ОСИГУРЯВА УЧИЛИЩЕТО:

Безплатно общежитие и храна (закуска, обяд, вечеря).
За желаещите- допълнителни курсове по предмети.
Възможност за ползване на Интернет комуникации.
Екскурзии в страната и чужбина.
В свободното време се организират разнообразни спортни и културни мероприятия.

ЗАВЪРШИЛИТЕ УЧЕНИЦИ ПОЛУЧАВАТ:

Диплома за завършено средно образование от Министерството на Р. България.
Завършилите училището имат право да продължат обучението си във всички университети на Р. България и чужбина.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕН VII или  VIII КЛАС, МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО, МОЛБА по ОБРАЗЕЦ, ДВЕ СНИМКИ
Подаване на документи в училището: от  03.07.2024г. до 31.07.2024г.
За контакти: гр. Русе, ул. Цар Самуил №3 телефон: 0885 891 977-Директор; 0879 129 190-Секретар
e-mail: sodu.ruse@abv.bg
www.sodu-rusе.com