• 0885 891 977
  • info-1806210@edu.mon.bg
  • гр. Русе ул. Цар Самуил №3

Посещение на ученици от Търговище

Днес 11.08.2023 г. имахме честта да посрещнем едни прекрасни гости. Това бяха учениците от летните Коран Курсове в гр. Омуртаг, гр. Попово, с. Камбурово, с. Горна Хубавка, с. Руец, с. Кралево, с. Острец, с. Петрино и с. Дългач. Близо 40 ученици заедно с техните ръководители бяха на еднодневна екскурзия до гр. Русе. Посетиха Духовно училище – Русе, като бяха посрещнати от директора на училището г-н Т. Шериф. Той представи на младежите училището и възможностите, които то предоставя на своите възпитаници. След това групата посети центъра на града, кея на р. Дунав и други прекрасни места. За гостите имаше специален обяд организаран съвместно от ДУ-Русе и РМ – Тъговище. Благодарим на Районно мюфтийство Търговище за тази прекрасна инициатива, и искаме да кажем че вратите ни винаги са отворени за такива прекрасни посетители.