TARİHÇESİ

RUSÇUK  İLAHİYAT LİSESİ TARİHÇESİ

OKULUN ADI: SODU RUSE (RUSÇUK İLAHİYAT LİSESİ)

OKUL NE ZAMAN KURULDU: 1992 yılında Rusçuk İlahiyat Lisesi  adı ile kuruldu.

OKUL KİM TARAFINDAN KURULDU: Başmüftü Nedim GENCEV (Başmüftülük) tarafından kuruldu.

OKUL NEREDE KURULDU: Bugün eğitim – öğretim yapılan “Mirza Seyit Paşa Kız Mektebi” binasında kuruldu.

KURULDUĞU ANDAN İTİBAREN KISACA GEÇTİĞİ SÜREÇ VE AŞAMALAR:        1992 yılında kurulan Rusçuk ilahiyat lisesi eğitim öğretime ara vermeden günümüze kadar  ulaşmıştır. İlk açıldığı yıllarda kız öğrenciler için pansiyonu olan tek okul olması hasebiyle öğrenci sayısı bugüne kıyasla oldukça iyi durumdaydı.

OKULUN BU GÜNKÜ DURUMU:

1- Fiziki Durum: Okulumuz biri eğitim öğretim yapılan bina diğeri kız pansiyonu olmak üzere iki binadan oluşmaktadır. Okul binası iki katlı olup 4 derslik, 4 yatakhane, bir müdür, bir müdür yardımcısı odası, bilgisayar laboratuarı, kütüphane, mescid, spor odası ve bir de öğretmenler odası olmak üzere toplam 14 oda ile hizmet vermektedir. Kız pansiyonu ve yemekhane olarak kullandığımız bina ise 1829 yılında kültür ve halk evi olarak yapılan oldukça tarihi bir binadır. Yatakhane olarak kullandığımız 1. katta 11 oda bulunmaktadır. Bu odaların 4 tanesini yatakhane olarak kullanmaktayız. Diğer odaları ise etüt salonu, belletmen odası, revir ve misafirhane olarak kullanmaktayız. Kız pansiyonunun zemin katı yemekhane olarak kullanılmaktadır. Her iki bina da doğalgaz sistemiyle ısınmaktadır.

2- Personel Durumu: Okulumuzda 1 Müdür, 1 Müdür Yrd. 3 kadrolu öğretmen, 2 belletmen  10 tane lektor (Ders ücreti karşılığı çalışan öğretmen) bir tane sekreter, iki tane müstahdem, bir aşçı, 2 bulaşıkçı ve bir bekçi olmak üzere toplam 24 personel hizmet vermektedir.

Tablo ile şu şekildedir:

Müdür ve Müdür Yardımcısı

Ögretici Kadrosu

Yardımcı Hizmet Personeli

Toplam

2

15

7

24

3- Öğrenci Durumu:

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı

9.Sınıf

10.Sınıf

11.Sınıf

12.Sınıf

Toplam

19

14

10

17

60

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

No

Eğitim Yılı

Erkek

Kız

Toplam

1

1993-1994

30

24

54

2

1995-1996

17

18

35

3

1996-1997

19

16

35

4

1997-1998

15

18

33

5

1998-1999

12

6

18

6

1999-2000

11

17

28

7

2000-2001

17

24

41

8

2001-2002

13

24

37

9

2002-2003

12

14

26

10

2003-2004

10

18

28

11

2004-2005

16

12

28

12

2005-2006

17

15

32

13

2006-2007

13

11

24

14

2007-2008

6

7

11

15

2008-2009

3

1

4

16

2009-2010

12

5

17

17

2010-2011

2

2

4

18

2011-2012

5

1

6

19

2012-2013

2

6

8

20

            2013-2014                  4                  1                  5

Genel Toplam

236

240

476

Not: Bu listede okul bittikten sonra ”matura” (üniversite sınavı) sınavında başarılı olan öğrencilerin isimleri vardır.

          Okulumuzdan geçmiş yıllarda mezun olan kamu kurumlarında çalışan, 5 Bölge Müftüsü, 1 Belediye Meclisi Başkanı, 8 doktor, 9 Bölge Vaizi, 15 Öğretmen, 4 tane müftülük sekteteri, 5 Avukat, ve çok sayıda Başmüftülük kadrosunda din görevlileri bulunmaktadır. Diğer muzunlarımız dış devletlerde ve Bulgaristan’da başta finans sektörü olmak üzere çeşitli sektörlede çalışmaktadırlar. İş veren konumuna yükselmiş iş adamları da bulunmaktadır.

                                 

Rusçuk İlahiyat Lisesi                                                                                               

Okul İdaresi