Kasım 2014

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRİ VE BERABERİNDEKİ HEYET OKULUMUZU ZİYARET ETTİ

  

  t3

TC. Sofya Büyükelçiliği Din hizmetleri müşaviri Dr. Ulvi ATA, Türkiye Diyanet Vakfı ikinci başkanı Mazhar BİLGİN,   Sofya İslam Enstitüsü Rektör yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali TÜRKMEN ve TDV eğitim hizmetleri sorumlusu Önder KOĞAK okulumuzu ziyaret ettiler.

Rusçuk İlahiyat lisesi okul idaresi olarak misafirlerimize okulumuzu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

t

t1