ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ 16.03.2020 Г.

Уважаеми ученици,

Считано от 16.03.2020 г.(понеделник) обучението Ви ще се провежда дистанционно:

1.Обучение от разстояние  on-line-учителите ще ви изпращат материали за самоподготовка или нови знания, задачи (проекти) за изпълнение.

2. Обучение от разстояние, чрез материали на хартиен носител.

3. Обучение от разстояние, чрез инструкции в телефонни разговори.

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019 –2020 г. в ДУ – гр. Русе

 

ЧАС

ВРЕМЕ

1

09:00 – 09:30

2

09:40 – 10:10

3

10:30 – 11:00

4

11:10 – 11:40

5

11:50 – 12:20

 

  • Учебните часове са по 30 минути, междучасията са по 10 минути и имаме едно голямо междучасие от 20 минути.