Директор

Хюсеин Читак – Директор

Ислямска теология- Бакалавър

2000 г. ВИИ-София

Нов български университет-София

История на средиземноморските страни-бакалавър

Сравнително религиознание-магистър