ДАРЕНИЕ ЗА ДУ – РУСЕ

DARENIE
Благодарим за подкрепата на РМ Русе и районния мюфтия г-н Юджел Хюсню и на всички дарители!