Чествания по случай седмицата на Мухаммед (с.а.с.) – ГР. РУСЕ

муфтия