октомври 2019

Пикник под наслов „Игри и спорт“

н1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русе е град с много големи и красиви паркове, а около града съществуват особени места, които си заслужава да посетим. Лесопарк „Липник“ е крайградски парк за отмора и развлечение. Има езеро за риболов и разходка с лодка, зоокът, ресторанти. Любимо място за пикник на поколения русенци. Защо е наречен точно така, вероятно всеки лесно ще се досети – заради наличието на огромен горски масив от липови дървета, който обхваща площ от около 20000 декара и е смятан за най-големия такъв на територията на България.

Да дадем на децата възможност да спортуват, играейки на чист въздух, сред дебелата сянка на дърветата, използвайки последните слънчеви дни на годината. ДУ-Русе организира пикник под наслов“Игри и спорт“ до с. Николово.  Включиха се и учители и възпитатели в игрите с учениците – било то волейбол, футбол. Прекарахме един приятен ден  сред природата.

н5н4нн6

т1

На 01.10.2019 г ДУ-Русе, беше посетено от Главния мюфтия на мюсюлманите в Р.България Д-р Мустафа Хаджи, Н.Пр. Д-р Хасан Улусой – посланник в Ген. Консулство на Р.Турция в гр. София, втория секретар г-н Ахмет Гази Зейрек, съветника по социални дейности г-н Мехмет Генч, съветника по религиозни дейности г-н Шенол Генч, аташето по социални дейности в Консулство Бургас г-н Шемсеттин Шимшек и от зам. ректора на ВИИ-София, г-н Мустафа Джанлъ. Делегацията беше посрещната от директора, г-н Тунджай Шериф, и районния мюфтия, г-н Юджел Хюсню.

т4т5

 

 

 

 

 

 

Гостите разговаряха с учениците и персонала на ДУ-Русе и обсъдиха актуални проблеми и събития. Посетиха и Районно мюфтийство – Русе, Джамията Сеид паша.

т2т3

 

 

 

 

 

 

В знак на благодарност, г-н Тунджай Шериф, поднесе картина на Н.Пр. Д-р Хасан Улусой, който ни увери, че ще ни подкрепя и занапред.

тт