септември 2016

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Ръководството и преподавателският колектив на СОДУ-Русе канят всички ученици да се явят  на 15.09.2016 г. в 9,00 часа в двора на училището за откриване на учебната 2016/2017 година.