септември 2015

Откриване на учебната година

Ръководството и преподавателският колектив на СОДУ-Русе канят всички ученици да се явят  на 15.09.2015 г. в 9,00 часа в двора на училището за откриване на учебната 2015/2016 година.