Анкетна карта за мнението на родителите

Скъпи родители, Искаме да Ви чуем! Нашето училище работи да подобри условията за учене на вашите деца. Анкетното проучване за качеството на образователните услуги и цялостната дейност на училището са част от задължителните елементи в процеса на самооценяване на всяка образователна институция.
Анкетата е анонимна!
Въпросите изискват задължителен отговор, който изпращате на sodu.ruse@abv.bg. Благодарим Ви за отделеното време! Ще Ви информираме за обобщените резултати и анализа на анкетите!

 

Анкета

за мнението на родителите относно дистанционното обучение в ДУ-Русе

Уважаеми родители, Вашето мнение относно дистанционното обучение е важно за нас.

 

1.Участва ли детето Ви в дистанционно обучение, организирано от ДУ-Русе     ?

- да

- не

 

Ако детето Ви не участва в дистанционно обучение, моля посочете причините.

2. Колко деца в училищна възраст имате?

- 1

- 2

- 3 и повече

3. Имате ли наблюдение върху детето/децата Ви по време на дистанционното обучение?

- да

- не

4. Помагате ли на детето/децата Ви за обучението по време на карантина?

- да

- не

5. Какви трудности в дистанционното обучение, организирано от ДУ-Русе среща/т детето/децата Ви?

Моля, опишете препоръки за провеждането на дистанционното обучение в ДУ-Русе, ако имате такива ………………………………………………………………………………………

6. Имате ли контакт с учителите на Вашето дете?

- да

- не

7. Как осъществявате контакт с учителите на Вашето дете?

………………………………………………………………………………………

Имате ли възможност да осигурите технически средства (компютър, лаптоп, таблет) на всяко от децата Ви, включено в дистанционно обучение?

- да

- не

Съвети към учениците

съвети към учениците

Уважаеми родители,

Намираме се в трудно за всички ни време, което предполага да пренастроим навиците, ангажиментите, възприятията и очакванията си. Ръководството и педагогическият персонал на ДУ- Русе работи извънредно и усилено в стремежа си да осигури на вашите деца най-практичния възможен начин за дистанционен достъп до образователния процес. Уверяваме ви, че преходът към дистанционно обучение е процес, за който нито вие родителите, нито ние учителите сме били подготвени. Вероятно допускаме грешки и обучителният процес не е това, което би бил в ситуация без извънредно положение, но именно тук е вашата роля. Вашата помощ, насоки, поощрение и разбиране са от изключително значение най-вече за вашите деца. Сега повече от всякога учителите имат нужда от вашата подкрепа и търпение. В тази ситуация, в която ние нямаме физически контакт с децата, разчитаме на вашия авторитет и отговорно отношение. Убедени сме, че всеки един от вас е излязъл от зоната си на комфорт през последните две седмици. Уверяваме ви, че това важи и за всеки учител, изправен пред това предизвикателство. Искрено се надяваме, че създалата се ситуация ще провокира най-доброто у всеки от нас. Апелираме за взаимност, толерантност и позитивно отношение към усилията на педагогическия персонал. На мнение сме, че именно от такива ситуации, ние – възрастните трябва да се възползваме, за да дадем заедно пример на децата.

Благодарим ви, че ни подкрепяте!

Директор Тунджай Шериф

Съвети как да се предпазим от коронавирус

Мерки!

Духовното училище в Русе дарява предпазни средства на болниците в града

Духовно училище – Русе се включи в борбата с коронавируса. Учителите от учебното заведение, което е затворено заради извънредното положение, изработват предпазни маски-шлемове на 3D принтер, които ще бъдат дарявани на хора работещи на първа линия в битката срещу Covid-19. Днес директорът на училището Тунджай Шериф, заедно със свои колеги, дариха първите 35 броя на здравните служители в УМБАЛ „Медика“.

darenie2darenie3

 

 

 

 

 

„За нас дарението е с много висока морална стойност, тъй като показва, че когато хората са изправени пред заплаха, всички, без значение на религията се обединяваме в общата цел – да спасим живота и здравето на русенци. Благодарим на всички дарители, които самоотвержено се включват с осигуряване на предпазни средства за медиците! Ще се справим заедно!“, заяви административният директор на русенската болница Алисе Муртезова

darenie 4

От своя страна директорът Тунджай Шериф сподели, че със своя колега Алпер Ахмед, който има голям принос при изработването на предпазните средства, продължават работа, като се подготвя нова партида за другата русенска болница – УМБАЛ „Канев“

Горещи телефони в община Русе по време на извънредното положение, свързано с COVID-19

горещи телефони

ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ДУ-РУСЕ

ЗАПОВЕД

 

69/16.03.2020 г.

Относно:

Обучение от разстояние

На основание: чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 258 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка със Заповеди на министъра на Здравеопазването и Министъра на образованието, свързани с обявяване на 1-месечна национална извънредна ситуация в страната и съгласно указанията на Министъра на МОН и други последващи документи за организиране на дистанционно обучение с учениците за периода от 16.03.2020 – 29.03.2020 г.

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждане на обучение от разстояние, считано от 16.03.2020 г, на учениците от VIII- XII клас, в една от следните форми:

1. Обучение от разстояние  on-line.

2. Обучение от разстояние, чрез материали на хартиен носител.

3. Обучение от разстояние, чрез инструкции в телефонни разговори.

II. Всеки педагогически специалист избира форма на обучение от разстояние, според спецификата на класа, в който преподава, за което информира Директора. Формата на обучение може да бъде и комбинирана между трите варианта.

УКАЗВАМ:

I.Преподавателите, които ще осъществяват обучение on-line:

1. Избират електронна платформа за обучение, on-line обучение в реално време или друга електронна комуникация, за което информират Директора.

2. Изработват график за провеждане на заниманията, с който своевременно запознават учениците и родителите.

3. Използват електронните варианти на учебници на различни издателства, както и електронните ресурси на електронния дневник Школо или на доставчици, напр. издателства.

3. Избират конкретните електронни материали като преценяват как, какво и доколко да използва готови дигитални ресурси.

4. Организират начин за получаване на обратна връзка от учениците.

5. Осъществяват ежедневно поне 5 часа обща работа, в т.ч. организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици.

6. Обучението не е неразривно свързано с учебната програма и може да е  самоподготовка, консултации и др. по преценка на преподавателя.

7. Ежедневно попълват Доклад-справка за извършената работа, приложен към настоящата Заповед, който изпращат на електронната поща на училището.

8. Педагогически специалист, който не е провел on-line обучение и не e изпратил ежедневен Доклад-справка, относно проведените on-line и часове по съответния предмет за съответния ден  ще се счита в платен отпуск за съответния ден.

II.Преподавателите, които осъществяват обучение чрез материали на хартиен носител:

1. Изработват ежедневно материалите и ги изпращат на електронната поща на училището.

2. Материалите имат следните задължителни атрибути:

- за кой учебен предмет са предназначени;

- за кой клас са предназначени;

-възможност за обратна връзка от ученика – домашна работа, задание, проект и др.

3. Осъществяват ежедневно поне 5 часа обща работа, в т.ч. организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици.

4. Обучението не е неразривно свързано с учебната програма и може да е  самоподготовка, консултации и др. по преценка на преподавателя.

5. Ежедневно попълват Доклад-справка за извършената работа, приложен към настоящата Заповед, който изпращат на електронната поща на училището.

6. Педагогически специалист, който не е предоставил материали на хартиен носител  и не e изпратил ежедневен Доклад-справка, ще се счита в платен отпуск за съответния ден.

7. Разпространението на материалите сред учениците се организира от Директора на училището.

За целта, по график, дежурно лице (образователен медиатор, педагогически съветник, психолог или друг, посочен от директора), ще предоставя материалите на учениците, по местоживеене.

III.Преподавателите, които осъществяват обучение чрез телефонни разговори:

1. Поставят конкретни задачи на учениците по телефона.

3. Осъществяват ежедневно поне 5 часа обща работа, в т.ч. организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици.

4. Обучението не е неразривно свързано с учебната програма и може да е  самоподготовка, консултации и др. по преценка на преподавателя.

5. Ежедневно попълват Доклад-справка за извършената работа, приложен към настоящата Заповед, който изпращат на електронната поща на училището.

6. Педагогически специалист, който не е  изпратил ежедневен Доклад-справка, ще се счита в платен отпуск за съответния ден.

IV.Допълнителни указания:

1. Допуска се комбинирането на форми на обучение – on-line, на хартиен носител или по телефон.

2. Допуска се преминаването от една форма на обучение от разстояние е допустимо, след като уведомяване на Директора.

3. Възможно е да се използват образователни програми, излъчвани по Българската национална телевизия.

4. Обучение от разстояние няма да се осъществява по: музика, физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство.

5. Обучението от разстояние не включва часове от Целодневната организация на учебния ден.

 

                                                                                                                                                               Директор:

             Тунджай Шериф         

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Untitled10

 

 

 

 

 

 

 

 

98

 

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

Обръщение към учениците и родителите

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО –Русе Ви уведомява, че от 16.03.2020 г. учебните занятия във всички образователни институции на територията на област Русе се прекратяват.
Уважаеми ученици,
Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.

Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.
Бъдете здрави и силни!

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ 16.03.2020 Г.

Уважаеми ученици,

Считано от 16.03.2020 г.(понеделник) обучението Ви ще се провежда дистанционно:

1.Обучение от разстояние  on-line-учителите ще ви изпращат материали за самоподготовка или нови знания, задачи (проекти) за изпълнение.

2. Обучение от разстояние, чрез материали на хартиен носител.

3. Обучение от разстояние, чрез инструкции в телефонни разговори.

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019 –2020 г. в ДУ – гр. Русе

 

ЧАС

ВРЕМЕ

1

09:00 – 09:30

2

09:40 – 10:10

3

10:30 – 11:00

4

11:10 – 11:40

5

11:50 – 12:20

 

  • Учебните часове са по 30 минути, междучасията са по 10 минути и имаме едно голямо междучасие от 20 минути.